spt зворотній звязок

НВП Спеціальні Полімерні Технології (SPT)

post.spt@gmail.com

Design by Astwellsoft Studio

Порівняльні таблиці доцільності використання технологій SPT®

СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА ПІДЙОМ ОБ'ЄМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА СПОРУД

КРИТЕРІЇ СПІВСТАВЛЕННЯ ІСНУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕХНОЛОГІЇ SPT®
СПОСІБ ВИКОНАННЯ РОБІТ Для укріплення конструкцій здебільшого використовується метод «стіна в ґрунті» (в т. ч. через створення буро-ін'єкційних паль), який забезпечує локалізацію деформаційної зони і частково ущільнює ґрунт, або використовується підтримка споруди тонкими палями чи анкеруванням з подальшим виконанням робіт по утворенню додаткових площ спирання фундаментів (влаштування ростверків – фундаментних балок чи плит). Підйом можливий складною системою домкратів На необхідній глибині, під конструкцією, утворюється зона додаткового ущільнення ґрунту, від якого відбувається відштовхування для подальшого підйому. Ґрунт, взаємодіючи з полімером, утворює або «подушку в ґрунті», або аналог «стіни в ґрунті», або палі
ВИТРАТИ ПРАЦІ

МІНІМАЛЬНІ ВИТРАТИ:

 • людей – 12 осіб;
 • машино-механізми – 3 од.

Людей – 3–5 осіб.

Машино-механізми – 1 од

ЧАС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ Мінімум 2–3 тижні Від 1-го тижня
ЧАС ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА В залежності від об’ємів проведених робіт, найчастіше – через 28 діб після завершення робіт. Повноцінно можливо експлуатувати через 1–1,5 год. після завершення робіт.
НЕОБХІДНІСТЬ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Необхідні або великі розриття, або глибоке буріння, або використовується техніка для задавлювання. Важка техніка руйнує рослинний шар на великих площах Буряться отвори Ø12–32 мм, автокомплекс стоїть поза зоною робіт
ШУМ, ЯКИЙ СПРИЧИНЯЄТЬСЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ Мінімум ≈ 70–95 dB екскаватор max ≈ 80 dB перфоратор
КОНТРОЛЬ КОРИСНОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ - Система датчиків контролює ефективність роботи поліматеріалів, демонструє підвищення несучої здатності ґрунту, контролює виведення конструкції у проектне положення
ГАРАНТІЇ ВИКОНАНИХ РОБІТ Гарантії не повні, оскільки може бути не усунуто основну причину просідання конструкції, тому що вона знаходиться безпосередньо під фундаментом Гарантії повні, оскільки причини просідання (лінзи, порожнини, розпушення ґрунту) усувуються повністю або достатньо для досягнення цілі
ВАРТІСТЬ РОБІТ 1 м2 стабілізованої конструкції ≈ 10 000 грн. В залежності від конкретного випадку. У 80 % – нижче або гарантовано не вище ніж за іншої існуючої технологі
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ РОБІТ Викиди діоксиду азоту при реакції цементу з водою, потрапляння рідкого цементного молочка в ґрунт, знищення рослинного шару на значних територіях Поліматеріали не забруднюють ґрунт, не порушується рослинний шар

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ SPT®

 1. Великий загальноекономічний ефект від ВІДСУТНОСТІ НЕОБХІДНОСТІ на ТРИВАЛИЙ час (на місяць і більше) виводити об’єкт з використання (а часто і з експлуатації), можливість використовувати об’єкт під час виконання робіт за технологіями SPT®:У 80 % випадків – значно менша собівартість власно проведення робіт за допомогою технологій SPT®.
  • проведення робіт можливе без довготривалого відселення мешканців. Необхідний лише вихід людей з приміщення на max. 1–2 год.;
  • зона впливу чітко обмежена, без руйнування навколишнього середовища;
  • відсутність необхідності подальшого капітального ремонту.

СТАБІЛІЗАЦІЯ, ПІДЙОМ ПЛАСКИХ КОНСТРУКЦІЙ (ПЛИТИ ПОКРИТТІВ)

КРИТЕРІЇ СПІВСТАВЛЕННЯ ІСНУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕХНОЛОГІЇ SPT®
СПОСІБ ВИКОНАННЯ РОБІТ Руйнування (демонтаж) конструкції, вирівнювання і ущільнення основи, монтаж конструкції, бетонування На необхідній глибині, під конструкцією, утворюється зона додаткового ущільнення ґрунту з можливістю подальшого підйому кострукці
ВИТРАТИ ПРАЦІ

МІНІМАЛЬНІ ВИТРАТИ:

 • людей – 6 осіб;
 • машино-механізми – 2 од.

Людей – 3 особи.

Машино-механізми – 1 од

ЧАС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ Від 1 дня Від 1 дня
ЧАС ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА 28 діб (після застигання бетону) Повноцінно можливо експлуатувати через 30 хв. після завершення робіт
НЕОБХІДНІСТЬ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Необхідність утилізації залишків демонтованих конструкцій Буряться отвори Ø12-32 мм, технологічний комплекс на базі автомобіля може знаходитися або безпосередньо на плиті, або на відстані до 120 м
ШУМ, ЯКИЙ СПРИЧИНЯЄТЬСЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ Мінімум ≈ 70 dB автокран, трамбовочна машина Максимум ≈ 80 dB перфоратор
КОНТРОЛЬ КОРИСНОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ - Система датчиків контролює ефективність роботи поліматеріалів, контролює виведення конструкції у проектне положення
ГАРАНТІЇ ВИКОНАНИХ РОБІТ Гарантії не повні, оскільки може бути не усунуто основну причину просідання плити – високі ґрунтові води або вплив хімічних реагентів на ґрунт основи Гарантії повні, оскільки результат можливо спостерігати через 10–20 хв. Причини просідання (порожнини, лінзи) усуваються, дія ґрунтових вод або хімічних реактивів відсікається
ВАРТІСТЬ РОБІТ 1 м2  новоствореної плити з урахуванням демонтажу та вивезення будсміття min — 2000 грн. В залежності від конкретного випадку. У 80 % — нижче або гарантовано не вище ніж за іншої існуючої технологі
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ РОБІТ Викиди діоксиду азоту при реакції цементу з водою, потрапляння рідкого цементного молочка в ґрунт Поліматеріали не забруднюють ґрунт, не порушується рослинний шар
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ SPT®
 1. Великий загальноекономічний ефект від ВІДСУТНОСТІ НЕОБХІДНОСТІ на ТРИВАЛИЙ час (на місяць і більше) виводити об’єкт з використання (а часто і з експлуатації), можливість використовувати об’єкт під час виконання робіт за технологіями SPT®:У 80% випадків – значно менша собівартість власно проведення робіт за допомогою технологій SPT®.
  • проведення робіт можливе без припинення експлуатації об'єкта, без демонтажу встановленого обладнання;
  • она впливу чітко обмежена, без руйнування навколишнього середовища;
  • відсутність необхідності подальшого капітального ремонту.

СТАБІЛІЗАЦІЯ ҐРУНТІВ, ПІДСИЛЕННЯ ОСНОВ

КРИТЕРІЇ СПІВСТАВЛЕННЯ ІСНУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕХНОЛОГІЇ SPT®
СПОСІБ ВИКОНАННЯ РОБІТ Створення пальового поля, утворення «стіни в ґрунті» На необхідній глибині, під конструкцією, утворюється зона додаткового ущільнення ґрунту. Ґрунт, взаємодіючи з полімером, утворює аналог «стіни в ґрунті», або палі
ВИТРАТИ ПРАЦІ

МІНІМАЛЬНІ ВИТРАТИ:

 • людей – 10 осіб;
 • машино-механізми — 2 од.

Людей — 3–5 осіб

Машино-механізми — 1 од.

ЧАС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ Від 1 тижня Від 1-го дня
ЧАС ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА Повноцінно можливо експлуатувати через 7–12 діб після завершення робіт, або після застигання бетону Повноцінно можливо експлуатувати через 30–60 хв. після завершення робіт
НЕОБХІДНІСТЬ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Розробляється ґрунт навколо площею ≈ 50–100 м2 , під палі вибурюється ґрунт Буряться отвори Ø12–32 мм
ШУМ, ЯКИЙ СПРИЧИНЯЄТЬСЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

Мінімум ≈ 70 dB бетононасос

Максимум ≈ 95 dB бурова

Максимум ≈ 80 dB перфоратор
КОНТРОЛЬ КОРИСНОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ - Система датчиків контролює ефективність роботи поліматеріалів, демонструє підвищення несучої здатності ґрунту
ГАРАНТІЇ ВИКОНАНИХ РОБІТ Гарантії не повні, оскільки проведені роботи можуть не досягнути бажаної цілі через проблему водо-насичення, лінзи, пливуни Довготривалі гарантії, оскільки усуваються корні проблеми: водонасичення, лінзи, пливуни, відсікається вплив ґрунтових вод, ущільнюються розпушені ґрунти
ВАРТІСТЬ РОБІТ

2  стабілізованого ґрунту ≈ 4000–7000 грн.

3  підсиленої основи ≈ 6000–9000 грн.

В залежності від конкретного випадку. У 80 % — нижче або гарантовано не вище ніж за іншої існуючої технологі
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ РОБІТ Викиди діоксиду азоту при реакції цементу з водою, потрапляння рідкого цементного молочка в ґрунт, знищення рослинного шару на значних територіях Матеріали, які використовуються, – екологічно чисті, навіть при потраплянні в навколишнє середовище легко видаляються
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ SPT® Для виконання поставлених задач не використовується велика техніка, не руйнується навколишнє середовище, не потрібні високі трудовитрати. Час та якість проведення робіт на порядок вище від існуючих технологій.

ЗАПОВНЕННЯ ПОРОЖНИН ПРИРОДНОГО АБО ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

КРИТЕРІЇ СПІВСТАВЛЕННЯ ІСНУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕХНОЛОГІЇ SPT®
СПОСІБ ВИКОНАННЯ РОБІТ Розкриття порожнини (створення доступу), заповнення її бетоном або цементно-піщаний розчин В проблемному місці на необхідну глибину подається гравійоподібний наповнювач, який заповнює порожнини, + у заповнений обсяг інжектується полімерний матеріал
ВИТРАТИ ПРАЦІ

МІНІМАЛЬНІ ВИТРАТИ:

 • людей — 6–8 осіб;
 • машино-механізми — 2 од.

Людей — 3 особи

Машино-механізми — 1 од.

ЧАС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ В залежності від обсягів робіт – від 5 до 14 днів В 2–3 рази швидше
ЧАС ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА В залежності від способу подачі заповнювачів, часу їхнього затвердівання, експлуатація можлива після затвердіння Повноцінно можлива експлуатація через 1–1,5 год. після завершення робіт
НЕОБХІДНІСТЬ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Руйнується верхній шар ґрунту навколо ≈ 5–10 м2 , можлива вибірка всього ґрунту над порожниною Буряться отвори Ø12–50 мм, технологічний комплекс на базі автомобіля може знаходитися на відстані 120 м від зони робіт
ШУМ, ЯКИЙ СПРИЧИНЯЄТЬСЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ Мінімально ≈ 70–95 dB екскаватор та бетононасос, трамбовочна машина Максимум ≈ 80 dB перфоратор
ГАРАНТІЇ ВИКОНАНИХ РОБІТ Гарантії не повні, оскільки може бути не повністю заповнено порожнину через її складну нерівномірну форму Гарантії повні, оскільки матеріал заповнює всі важкодоступні частини порожнини, утворює водонепроникний шар
ВАРТІСТЬ РОБІТ 1 м3  стабілізованої та заповненої порожнини ≈ 5000 грн. В залежності від використовуваного матеріалу, та технології інжектування можливо отримати сукупну вартість гарантовано не вище
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ РОБІТ Викиди діоксиду азоту при реакції цементу з водою, потрапляння рідкого цементного молочка в ґрунт Матеріали, які використовуються, – екологічно чисті, навіть при потраплянні в навколишнє середовище легко видаляються
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ SPT® В зоні робіт майже не пошкоджується навколишнє середовище. Для проведення робіт залучається значно менше ресурсів, ніж при використанні існуючих технологій. Якщо порожнина під будівлею-немає потреби припиняти на тривалий час її використання, відселяти людей, демонтувати/ монтувати обладнання, проводити подальший капітальний ремонт — надзначний економічний ефект.

Завантажити каталог